Klankkleur: Beeldende Muziek

In het examenjaar op de School voor Jong Talent heeft Michelle samen met haar klasgenootje Robin Valster een intercultureel duo-project opgezet waarin de disciplines Muziek en Beeldende Kunst samengaan.

Het idee erachter: dat wat je hoort in muziek wordt uitgebeeld, zodanig dat muziek beeldende kunst kan beïnvloeden en omgekeerd. In de zomer van 2012 zijn beiden door Markus Cslovjecsek uitgenodigd om tijdens de zomercursus voor muziekdocenten in Zwitserland te spelen en hun project te demonstreren. De cursisten kregen onder meer de praktijkopdracht te tekenen op muziek.

Onderstaande film uit 2012 geeft een beeld van de interculturele samenwerking van Robin en Michelle op de muziek van Impromptu Caprice van Gabriel Pierné. Deze muziek is gespeeld door Michelle Verheggen.